NIR Borescoupe - 656 a 2K

Photo NIR Borescoupe - 656 a 2K

NIR-Borescope -656 a NIR- Borescope-2K jsou krátkovlnné termovizní systémy s vysokým rozlišením, navržené pro nepřetržité živé termální snímání s rozlišením až 3 miliony pixelů. Kamery mohou měřit teploty v rozsahu 600 – 1800°C a jsou vhodné pro širokou škálu aplikací kontinuálního monitorování a řízení procesů přímo v pecích. 

Product inquiry NIR Borescoupe - 656 a 2K
Přehled

VYSOCE PŘESNÉ MĚŘENÍ TEPLOTY
Vysoce výkonná systémová kalibrace každého pixelu kamery s přesným odečtem teploty lepším než ±1%, vysokou homogenitou v celém termálním obraze včetně okrajů.

Díky tomu že kamera NIR poskytuje špičkový, jasný obraz neovlivněný horkou atmosférou, plyny v peci, umožňuje operátorům měřit jakýkoli bod z 322752 pixelů, respektive z 2904768 pixelu u kamery NIR-B-2K, a optimalizovat teplotu v peci za účelem úspory energie, zvýšení účinnosti a snížení emisí. 

Vzhledem k nepřetržitému pokrytí celkového pohledu v peci, automatickému ethernetovému připojení s alarmovými výstupy, je operátor okamžitě upozorněn na jakékoli možné problémy a snadno odhalí tepelné anomálie. Kamery vyžadují pouze úzký otvor pro umístění sondy kamery. Bezpečný provoz pak zajištuje řada příslušenství včetně automatických samo vysouvacích mechanismů, pro případ výpadku vody nebo vzduchu, a výkonných chladících, čistících prvků. 

NIR Borescope je ideální pro použití ve sklářských tavných pecích, v ohřívacích pecích, kotlech, cementárenských pecí nebo v kotlech na biomasu.

POKROČILÝ SW
Velmi výkonný SW IMAGE Viever a IMAGEPro zajištuje dokonalou možnost pro ovládání, sledování, analýzu a ukládání naměřených dat.

Specifikace
Teplotní rozsah: 600-1000°C, 800-1400°C, 1000-1800°C
Spektrální pásmo: 1 μm
Pixel rozlišení: 656 x 492 pixels | 1968 x 1476 pixels
Snímkovací frekvence: 30Hz/15Hz
Optika (FOV): 31° x 24°, 95° x 71° | 95° x 71°
Komunikace: GB Ethernet
Vstup/ výstup: I/O modul s komunikací se SW IMAGEPRO
Dokumentace

Inquiry form

The website is operated by E-THERM a.s. who, as the controller of personal data, uses cookies on this website to improve user experience, analyse traffic and target advertising more accurately. You can find more information here:

Customise cookies Reject all Accept all
Zavřít

Cookies and E-THERM

This website uses cookies and other network identifiers that may contain personal information. Together with our partners, we have access to this data on your device or store it. This data helps us to design and improve our services and develop new services for you. We can also recommend content and display advertising based on your preferences. Your consent is required for some purposes of processing data obtained in this way,

More about cookies

Essential cookies

Always active

These cookies are essential as they enable you to use the site. This category cannot be disabled.

Analytical cookies

These cookies collect information about how you use our website, such as which pages you visit often. We use all the information collected by these cookies to improve the functioning of our website.

Save cookie settings
Zavřít