Eurotherm Ltd.

eurotherm scheiderSpolečnost Eurotherm, v současné době člen skupiny Schneider Electric, je předním světovým výrobcem regulační a automatizační techniky, jako jsou regulátory a tyristorové jednotky, zapisovače a řídicí systémy. Původní rozdělení firmy bylo na divize – regulátory dodávala divize Eurotherm Controls, zapisovače divize Chessell a řídicí systémy divize EPA – Eurotherm process Automation, původně pod značkou TCS – Turnbull Control Systems . Spolupráci se značkou Eurotherm zahájil zakladatel firmy E-THERM a.s. již před rokem 1988. V současnosti zahrnuje sortiment firmy Eurotherm i dodávky amerických součástí koncernu – Action Instruments a Barber Colman.

Úvod

Automatizace procesů