NIR-BOROSCOUP

24.02.2017

NIR-BOROSCOUP - TEPLOTNÍ OBRAZ VNITŘKU PECE

Systém NIR Boroscoup poskytuje operátorovi přístup k datům, které bylo dříve velmi složité získat, nebo nebyly dostupné vůbec. Prostřednictvím těchto informací může obsluha značně zvyšovat účinnost, výkon pece, dosahovat vyšší kvality taveniny, snižovat náklady na produkci a v neposlední řadě prodloužit životnost pece.

 

AMETEK Land NIR B Glass  Glass Tank Thermal Image

 

S použitím výkonného SW LIPS má operátor možnost nastavit měřicí body, oblasti zájmu nebo teplotní profily. Data lze ukládat pro pozdější analýzu, nebo je online využívat pro řízení a regulaci. Sledováním živého videa může obsluha například správně nastavit hořáky na jejich optimální výkon. Toto může podstatně snížit náklady na celkovou spotřebu.

NIR-b nyní nabízí operátorům nespočet výhod oproti starším existujícím technologiím.

Operátor dostává s vysokým rozlišením živý teplotní obraz, v němž může měřit teplotu v jakémkoli bodu, teplotní oblasti, profilu.

 • Systém pracuje automaticky a může pomocí alarmů upozornit operátora na případné problémy v procesu

 • Identifikuje jakékoli úniky, mezery, které nejsou žádoucí a májí vliv na celkovou funkci pece

 • Pomocí NIR-b jsou tyto defekty snadno identifikovatelné

 • Jednoduše získatelný profil a účinnost plamene, plamen je snadno a přesně viditelný

 • Obsluha má přístup k více než 324000 živých teplotních bodů

 • 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

 • Větší bezpečnost obsluhy, bez potřeby posílání obsluhy do nebezpečných míst

 • Monitorování všech bodů z bezpečí velínu

 • Ukládání dat, získání dlouhodobých trendů

 • Optimalizace nastavení, významné úspory plynu

 • Automatický systém výjezdu kamery v případě výpadku vzduchu, vody nebo zvýšení teploty přístroje

APLIKACE

 • Sklářské pece / vany

 • Reformer trubkové pece

 • Předehřívací pece

 • Rotační cementárenské pece

 • Spalovny

NIR b 3 4 view rear

 

Úvod

Automatizace procesů