Eurotherm 2704 - servisní informace

10.02.2013

Vážení obchodní přátelé, společnost E-THERM a.s. jako dlouholetý výhradní zástupce a partner firmy Eurotherm z Velké Británie, předního světového výrobce MaR a automatizační techniky Vám zasílá následující informaci, vycházející z technické zprávy servisního oddělení Eurotherm:
Eurotherm 2704 – baterie pro uchování parametrů
Eurotherm 2704 je výkonný, volně konfigurovatelný regulátor, s řadou možností hardwareové i softwareové konfigurace. Vzhledem k náročnosti jeho konstrukce je část paměti, ukládající informace o povolených funkcích a konfiguraci, zálohovaná baterií implementovanou přímo na čipu procesorové PCB desky. Pokud dojde k poškození, nebo vybití této baterie, objeví se chyba regulátoru, která začíná chybovým hlášením „Module Changed“, obvykle následovaná chybovým hlášením „Bad Cust Lin“, následně v konfiguračním režimu nelze povolit regulační smyčky (hodnota Loop Enable je 0 a nelze ji změnit). Jediným, možným řešením tohoto problému je kontaktovat E‑THERM a.s., který zajistí výměnu procesorové desky.
Tento problém se obvykle objeví po delším odpojení uvedeného přístroje od napájení. V běžném provozu – při trvalém zapnutí přístroje - se tento výpadek obvykle neprojevuje. Faktory, které mají vliv na vznik uvedené závady jsou:
a) stáří přístroje – obvykle se tento problém objevuje u přístrojů starších 10ti let, ale výjimečně se objevil u přístrojů stáří 5-10let.
b) podmínky provozu – operační teplota vyšší 30stC zvyšuje riziko problému
c) doba bez napájení – pokud máte přístroj bez napájení, ať již z důvodu dlouhodobého vypnutí zařízení, nebo náhradní přístroj „v krabici“, kdy nemá baterie možnost se dobíjet, možná doba za kterou se uvedená chyba projeví se pohybuje v řádech týdnů až měsíců podle aktuálního stavu baterie
S ohledem na tuto skutečnost doporučujeme zákazníkům zálohování aktuálních konfigurací přístrojů Eurotherm 2704, se kterým rádi pomohou servisní pracovníci E‑THERM a.s.. Následně lze zajistit preventivní výměnu procesorové desky formou dílenské opravy, kterou doporučujeme u všech přístrojů starších 10ti let (ve starším formátu výrobního čísla na štítku přístroje je rok výroby na konci – typicky XXnnnnn-nnn-nnn-WW-YY kde YY je rok výroby, u nového formátu výrobních čísel je to XXYYWWnnnnnn). V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat Za E-THERM a.s. Luboš Holík Obchodně-technický pracovník
Úvod

Automatizace procesů